Good evening, it is Monday 3.8.2020. It is the nameday of Miluše, tommorow is the nameday of Dominik.

200526 nepraktaMěstské muzeum Lanškroun si vás dovoluje pozvat ve dnech 30. května až 30. srpna na výstavu Jiří Winter Neprakta. Výstava představí průřez kreslířskou tvorbou výtvarníka a ukázky fotografií z návštěv festivalu humoru a satiry Haškova Lipnice. Dernisáž výstavy bude 30. srpna od 15 hodin v galerii muzea, kde o autorovi promluví Daniela Winterová. Hudební program: Václav Kořínek.


Jiří Winter-Neprakta (12. července 1924 Praha – 30. října 2011 Praha)

Veřejnosti je tento výtvarník znám spíše pod pseudonymem Neprakta a většina lidí si jeho jméno spojuje s kresleným vtipem. Ačkoliv se díky této činnosti ocitl v roce 2001 v Guinnessově knize rekordů (do roku 2001 mu bylo uveřejněno 35 000 kreslených vtipů, konečný počet je samozřejmě ještě vyšší), ve skutečnosti se jedná jen o onu pomyslnou špičku ledovce.

Výtvarník Jiří Winter měl neuvěřitelně široké spektrum činnosti. Začínal jako ilustrátor odborných přírodovědných knih (původně chtěl být přírodovědcem, nikoliv výtvarníkem), později svými charakteristickými a nezaměnitelnými obrázky ilustroval téměř pět set knih zábavných a vědecko-populárních.

Široké veřejnosti je znám spíše jako dlouholetý kolega spisovatele Miloslava Švandrlíka. Dvojice se dala dohromady na prvním ročníku festivalu Haškova Lipnice a dlouhá léta patřila ke kmenovým autorům humoristického týdeníku Dikobraz, který v roce 2004 pomohli obnovit. Ilustroval desítky Švandrlíkových knih, včetně slavných Černých baronů. Mimo to se zabýval divadelní i filmovou tvorbou: návrhy kostýmů, scén, kulis. Z této oblasti patří k jeho nejznámější počinům například Werichova Těžká Barbora a Osel a stín, či výtvarný podíl na filmu Šíleně smutná princezna. S Janem Werichem autora nepojila pouze dlouholetá spolupráce, ale i stejně dlouholeté osobní přátelství, právě tak jako s Jiřím Trnkou, s nímž spolupracoval Jiří Winter v oblasti animovaného filmu.

Samostatnou kapitolou je jeho tvorba pro děti. Mimo návrhů stolních her, hraček (mimo jiné např. populárních houpacích koníků a kohoutů, kteří se v nezměněné podobě vyrábějí už více než půl století, takže se možná jedná o další položku do Guinessovy knihy rekordů) Jiří Winter navrhoval i hračky, s jejichž autorstvím si jej nikdo nespojuje. Byl též autorem několika kultovních komiksů pro děti např. Robot Emil pro časopis ABC a jedním z průkopníků tohoto typu výtvarné tvorby u nás. Rovněž neúnavně navštěvoval přírodovědné kroužky, v nichž pořádal besedy s dětmi. Inicioval a posléze byl členem porot mnoha přírodovědných soutěží a dalších aktivit v oblasti poznávání a ochrany přírody.

Na jedné z takových soutěží se seznámil s tehdy patnáctiletým Přemyslem Rabasem, nynějším ředitelem ZOO ve Dvoře Králové, se kterým jej pojilo - navzdory věkovému rozdílu - celoživotní přátelství. Málo známá, a přitom neobyčejně záslužná, je též činnost antropologická, neboť antropologie (společně s historiií, orientalistikou a přírodovědou) byla dalším oborem, v němž měl tento renesanční člověk neobyčejné znalosti, které aktivně užíval při své práci. Dlouholetá spolupráce s profesorem Emanuelem Vlčkem, naším přední antropologem světového formátu, vyústila v sérii antropologických portrétů našich historických osobností (např. Karla IV.), jejichž kosterní pozůstatky profesor Vlček zkoumal. Jedním z nejzajímavějších děl z této oblasti je portrét Zdislavy z Lemberka, který Jiří Winter vytvořil pro papeže Jana Pavla II. před svatořečením, tehdy blahoslavené Zdislavy.

Mimo tuto výtvarnou činnost neuvěřitelně širokého záběru byl Winter též vynikajícím orientalistou a sběratelem, jehož sbírky si často půjčovalo Národní muzeum v Praze, resp. Náprstkovo muzeum k vystavení.

Na ochraně přírody a životního prostředí se nepodílel jen formou výchovy nejmladší generace, ale též svou vlastní aktivní činností (mimo jiné byl několik let předsedou Pražského spolku ochránců zvířat).

 

Marie Borkovcová

 

 

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.