Good afternoon, it is Friday 7.8.2020. It is the nameday of Lada, tommorow is the nameday of Soběslav.

200412 sgrafitaPoznáte, na kterém z lanškrounským domů je na okrajích fasády rustika úhlopříčně dělená na způsob pomníčkového sgrafita?

Je vidět, že Lanškrounští jsou všímaví a na základě jediné indicie poznali, že se jedná o dům čp. 202 (dříve čp. 26) na rohu ulic 28. října a Hradební, nazývaný Piáno. Ve hře byly ještě dvě další možnosti - kulturní dům a radnice. Jako první hádanku uhodl Daniel Vávra. Blahopřejeme!

 

Piáno je hodnotný klasicistní měsťanský dům postavený mezi roky 1781 (koupě pozemku) a 1787 (dům již zanesen v josefínském katastru). Klasicistní dům byl vestavěn do části parkánu městského opevnění, probíhajícícho v sousedství Horní brány zbořené roku 1791. Roku 1828 byl dům rozšiřován, patro jižního traktu do ulice Hradební pochází až z padesátých let 20. století. Dům je od roku 1958 chráněnou kulturní památkou.

Objekt je postavený ze smíšeného zdiva, omítnutý vápennou omítkou. Je ukázkou původního pozdně barokního měšťanského domu z poslední čtvrtiny 18. století, výrazněji stavebně upravovaného v klasicistním duchu na počátku druhé čtvrtiny 19. století.

Celková rekonstrukce domu proběhla v 90. letech 20. století.

Poslední oprava proběhla v roce 2018, kdy se dělala sanace vlhkého zdiva a oprava omítek. Z toho důvodu musel být proveden odkop podzemní části obvodového zdiva, provlhlá místa opatřena tzv. "obětovanou" omítkou. Jedná se o nahození spodních částí dočasnou omítkou, která do sebe nasaje soli ze zdiva. Po nějaké době došlo k jejímu otlučení a byla nahrazena omítkou finální. Provedena byla také tzv. hydroizolační injektáž zdiva, kdy byl do zdi v pravidelných vzdálenostech vpraven roztok, jež vytvořil gel zabraňující vzlínání vody. Opravu provedla pražská společnost IPESIS, cena s DPH dosáhla 1,4 mil. Kč.

Odborník tehdy zrestauroval také kamenné prvky, tj. pět volutových, esovitě vykrojených krakorců a také pískovcový lem dveří. Během těchto prací zjistil, že v minulosti byly tyto pískovcové prvky mnohokrát natírány různými barvami, konkrétně jmenoval bílý a zelený odstín.

Dům je zajímavě vyzdoben i v průčelí z ulice 28. října, kde je na okrajích fasády 1. patra rustika úhlopříčně dělená na způsob pomníčkového sgrafita. Kolem oken jsou navíc zalamované rámy a nad nimi římsové nástavce.

Dům je ve vlastnictví Města Lanškroun. Využívají jej ke své činnosti a společným schůzkám hlavně senioři a některé spolky. Tomuto účelu odpovídá i vybavení a vnitřní výzdoba domu. V přízemí jsou zachovány původní klenby. V architektonicky nejzajímavější místnosti s obloukovitou zdí v 1. poschodí je sklad a archiv. 

Marie Hrynečková

 

Foto:
1 - Foto Piána zveřejněné v knize Soupis památek historických a uměleckých v okresu Lanškrounském, autoři Josef Cibulka a Jan Sokol, vydáno 1935.
2 - 1936, foto Josef Böhm, fotoarchiv Městské muzeum Lanškroun.
3 - 1940, foto Suchomel, fotoarchiv Městské muzeum Lanškroun.
4 až 7 - Současnost.
8 až 11 - Interiér, přízemí.
12 až 14 - Schodiště.
15 a 16 - Kuchyňka v 1. poschodí.
17 - Architektonicky nejzajímavější místnost s obloukovou stěnou slouží jako skladiště a archiv.
18 - Žebřík na půdu.

 

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.