Dobré odpoledne, je sobota 16.1.2021. Dnes má svátek Ctirad, zítra Drahoslav.

Cyklo výlety

cyklotoulkyVe čtvrthodinovém pořadu nás moderátor Michal Jančařík se svým psem Rudlou provází krásami Lanškrounska. Účinkují: Stanislava Švarcová, Marie Borkovcová, Sára Šedivá, Zbigniew Czendlik, Linda Netušilová, Krasava Šerkopová a skupina oldkolařů lanškrounského Klubu českých turistů.

Krátký rybníkPřírodní park „Lanškrounské rybníky“ byl zřízen v roce 1990 jako oblast klidu podle zákona č. 40/1956 Sb. Přírodní park leží západně od Lanškrouna v oblasti soustavy rybníků na Ostrovském potoce. Na ploše 243 ha zahrnuje rybníky Olšový, Pšeničkův, Slunečný a Plockův s okolními lesními porosty. Navazuje na rekreačně využívanou oblast rybníka Dlouhý s širokými možnostmi ubytování a vodních sportů, další rybníky nabízejí tichá místa pro rybaření.

LázekLázek (714 m n.m.) je nejvyšším vrchem Zábřežské vrchoviny. Výrazný vrch v podhůří Orlické a Jesenické oblasti je tvořen pararulami zábřežského krystalinika. Čistou přírodu dokládají blízká chráněná území: V dole, Selský potok, Selský les a přírodní park Březná. Lázek je nejen na historické česko-moravské hranici, ale vedla tu i hranice národnostní. Pozemek na Lázku odkoupila Národní jednota v Olomouci a v roce 1908 na něm nechala navršit mohylu věnovanou památce Svatopluka Čecha. Vedle ní Jednota postavila r.1912 dřevěnou, 15 m vysokou rozhlednu, která však byla protičeskými vandaly poničena.

Mariánská horaPoutní místo a kostel na Mariánské hoře (491 m n.m.) stojí přímo na hlavním evropském rozvodí. Z levého okapu střechy kostela stéká voda do Čermenky, Tiché Orlice a Labe, které ústí v Severním moři, z pravého teče do Moravské Sázavy, Moravy a Dunaje, který se vlévá do Černého moře.

Mladějovské hradiskoMladějovské hradisko - též mladějovský týn (týniště), protože takové bylo označení pro středověké opevněné sídlo - neslo v 11. - 12. století staroslovanské hradisko.
Na týnu u Mladějova stával rodový hrad Mladějovského z Mladějova, který byl roku 1372 jmenován moravským zemským notářem.

Moravská SázavaŘeka je pravým přítokem Moravy. Pramení na jihozápadním svahu Bukové hory (958 m) v Orlických horách v nadmořské výšce 780 m, 1,5 km jihovýchodně od obce Čenkovice.

Pod skálouPřírodní památka Pod skálou -Mladějovské tisy zaujímá jihovýchodní svahy Červené hory (606 m n.m.), součásti Hřebečského hřbetu na evropském rozvodí. Lokalita je velmi výjimečná bohatým výskytem přírozeně rostoucího tisu červeného (taxus baccata) v podrostu smíšených, bohatých lesních porostů s řadou skalních výchozů.

Selský lesPřes 200 let starý zbytek bukového lesa s vtroušenou odumírající jedlí a javorem klenem tvoří základ lesních porostů přírodní rezervace. Uměle založené smrčiny po úmyslných a nahodilých těžbách v minulosti jsou stanovištně nevhodné.

Selský potokNiva potoka s meandrujícím korytem a vlhkými, místy zrašeliněnými loukami je ideálním biotopem velice hojné bledule jarní (Leucojum vernum). Mimo ni se zde vyskytuje taký ohrožený prstnatec májový (Dactylirhiza majalis) a další vzácné druhy rostlin.

Suchý vrchByl zřízen v roce 1987 jako oblast klidu podle zákona č.40/1956 Sb. Centrální část přírodního parku, který má rozlohu 6 427 ha, je tvořena odděleným hřbetem nejvýchodnějšího cípu Orlických hor - Bukovohorskou hornatinou. Svou výškou (Suchý vrch 995 m n. m., Buková hora 958 m n. m.) vystupuje až do pásma antagonických hodnot krajiny. Červenovodské sedlo, jímž prochází hlavní silniční tah, dělí horský hřbet na dvě části.