Dobré odpoledne, je sobota 16.1.2021. Dnes má svátek Ctirad, zítra Drahoslav.

Osobnosti

Jindřich PravečekRodák z Výprachtic, významný vojenský kapelník, komponoval své skladby převážně pro dechové orchestry. Několikrát se zúčastnil tradičního lanškrounského Monstrkoncertu dechových hudeb.

Boža ModrýLegendární brankář LTC Praha a československé reprezentace. Vypracoval pro Lanškroun dodnes inspirativní regulační plán rozvoje města. Se svou rodinou žil v Lanškrouně po 2.světové válce až do roku 1948. V padesátých letech byl po známém procesu s hokejovými reprezentanty vězněn v komunistických lágrech.

Dr. Josef CibulkaRodák z Ústí nad Orlicí, navštěvoval lanškrounské gymnázium, studoval kněžský seminář v Hradci Králové a později dějiny umění v Římě. Svoji vědeckou kariéru završil funkcemi profesora na Univerzitě Karlově a Teologické fakultě v Litoměřicích, ředitele Národní galerie (od roku 1939) a zastupujícího předsedy Mezinárodního výboru pro dějiny umění. Z jeho obsáhlého kunsthistorického díla nás nejvíce zajímá publikace Soupis památek historických Čech a Moravy v okresu lanškrounském.

Friedrich Gustav PifflLanškrounský rodák, nejmladší ze sedmi dětí papírníka a knihkupce. V roce 1882 maturoval na místním gymnáziu, poté vstoupil do augustiniánského kláštera a zahájil skvělou kariéru duchovního římskokatolické církve (učitel teologického ústavu, probošt kláštera, knížecí arcibiskup, vídeňský biskup a od roku 1914 kardinál). Nikdy neztratil upřímný vztah k rodnému městu a jeho gymnáziu, účastnil se většiny významných slavností a jubileí.

Vincenz PernikarzPrvní lanškrounský kronikář, ve svých zápiscích zachytil události v letech 1836-1848.

ErxlebenSyn Christina Polykarpa, otcův společník v podnikání, purkmistr (1845-1850), lékárník a botanik. Jeho působení ve funkci velitele místních ostrostřelců vzpomíná nápis u původně "vápenného" pramene v Oboře, který byl po něm pojmenován jako Eduardův pramen.

Christian Polykarp ErxlebenZakladatel jednoho z nejproslulejších lanškrounských rodů, přistěhovalec z Hannoveru, chemik, farmaceut a botanik, založil roku 1794 první lanškrounskou lékárnu. Rozšířil manufakturu na výrobu plátna, takže dodával zboží až do Německa, Uher, Itálie a Turecka. Manufaktura zanikla v polovině 19.století. Christian Erxleben se podílel také na práci Vlastenecko hospodářské společnosti v Praze, je autorem odborného spisu o bělení plátna a dodnes zajímavé publikace s názvem O dobrotě a síle piva (1817).

Gideon LaudonGenerál rakouské armády, který pobýval v Lanškrouně v třetím roce sedmileté prusko-rakouské války (1756-1763). Jeho vojska nedaleko Žichlínka obklíčila a zajala pruskou zásobovací kolonu a pak vedla úspěšný útok na Kladsko. Jméno slavného vojevůdce nesla vesnice Mezilesí a dodnes se tak říká vrchu, z něhož je snad nejkrásnější vyhlídka na lanškrounskou kotlinu.

Jan Marek MarciČeský lékař, fyzik, astronom a renesanční filosof, osobní lékař Ferdinanda III. a rektor Karlovy Univerzity v Praze. Zabýval se rázem pružných koulí, před I.Newtonem otázkami lomu a rozpadu světla. Je považován za zakladatele spektroskopie. Využil kyvadlo k měření času.

Petr JelitoRodák z Dolního Třešňovce, litomyšlský biskup a arcibiskup v Magdeburgu, kancléř Karla IV. Založil v místě nynějšího kostela sv. Maří Magdalény klášter (později přeměněný na špitál), kde byl také pohřben.